Vysvětlení ke kontaminantům

FERROUS – železo=magnetický kov

NONFERROUS – neželezo=barevný kov

SS304 – magnetická nerezová ocel (norma DIN=1.4301)

S316 – nemagnetická nerezová ocel (norma DIN=1.4401)

SS420C – nemagnetická nerezová ocel (norma DIN=1.4034)

SS440C – nemagnetická nerezová ocel (norma DIN=1.4125)

sklo SODA LIME – sodno-vápenato-křemičité sklo (nádoby na potraviny)

sklo QUARTZ – křemenné sklo – používá se v provozech s vysokou teplotou

sklo CRYSTAL – olovnaté sklo

—————————————————————————————————————-

Proč „kulička“

Jako celosvětově uznávaný standard pro ověření detekční citlivosti se vždy udává předmět ve tvaru koule a to ve jmenovitých velikostech (průměrech) kuličky, kterou inspekční systém „zachytí“ (pozitivně detekuje) ve svém nejméně citlivém místě.  
V případě detektoru kovů je kulička zhotovena z kovových materiálů.

V případě rentgenových inspekčních systémů je kulička zhotovena z různých dostatečně hustých materiálů (kov, sklo, keramika apod.)

Koule je v trojrozměrném prostoru homogenní předmět (má stejnou velikost ve všech třech osách), který při průchodu detektorem kovů způsobí konstantní narušení elektromagnetického pole, nezávisle od své orientace vůči detekčnímu otvoru. Jakýkoliv jiný předmět, např. drátek, způsobí při průchodu detekčním otvorem narušení pole jinou velikostí v závislosti na své orientaci. V tomto případě by citlivost detektoru byla rovněž závislá od polohy (natočení) předmětu, který prochází detektorem. U kuličky, jako etalonu citlivosti, tato závislost není. V případě rentgenových inspekčních systémů, které pracují na zcela jiném principu než detektory kovů, se opět využívá faktu, že koule je v prostoru homogenní předmět a detekční schopnosti systému nejsou  ovlivněny polohou natočení testovacího etalonu vůči rtg. paprsku. Ačkoliv v reálné praxi se běžně nevyskytují kontaminanty ve formě kuličky, je tento tvar považován jako nejvíce vhodný pro testování a srovnání výkonnosti inspekčních systémů. Značně zjednodušeně a obecně zde platí rovněž přímá úměra – čím menší průměr kuličky je inspekční systém schopen detekovat, tím rovněž i menší kontaminant jiného tvaru je schopen detekovat.

Příklad: Kdybychom měli šponu velikosti 1 x 0,2 x 0,1 mm a otáčeli bychom s ní kolem středu a ve všech osách, vznikla by pomyslná koule. Vzhledem k tomu, že nevíme, v jakém směru se špona ve výrobku nachází, musí protnout stranu testovacího kovu – kuličky. Špona může být v jakémkoliv směru ve výrobku a bude zachycena.